Close
Skip to content

Zsu

Zsu

Szabó Zsuzsanna vagyok. Az életem egyik területe a pedagógia, a másik a természetgyógyászat gyakorlata. A természetgyógyászaton belül öt szakterületet végeztem. OKJ-s képzéseket végzek csoportosan és távoktatásban is vizsgáztatással (Felnőttképző cégeknél).

Felnőttoktatói vizsgaelnök és vizsgáztató vagyok. Szociálgerontológus (idősekkel foglalkozó tudomány) végzettségemet is gyakorlom. Egészségtan mesterszakos tanárként szakképzéseket folytatok.

Az életem másik területe: Reiki mester tanár, Természetgyógyász tanár, Holisztikus gyógyító, Tradicionális Gyógyító, Aroló Tifar tanár, Szellemgyógyász tanár, Parapszichológus képesítéseimet az emberek problémáinak megsegítésére fordítom. A Természetes -Élet és Gyógymód szakértő szakot Pécsen végeztem (állami); az élethosszig tartó tanulás híve vagyok. Sok tanítványom dolgozik a megszerzett tudást felhasználva.16 éve végzek felnőttképzést-egészségügyi és ezoterikus témákban.

Tanulmányok:

 • Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar
  Felnőtt oktató, Szociálgerontológus
 • Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar
  Középiskolai Egészségtan tanár
  Érintett főbb tárgyak/készségek: Egészségtudomány, egészségügyi szervezetfejlesztés, projektmenedzsment, környezetegészségtan, medicinális ismeretek, rekreáció, tanácsadás módszertana, szociális készségfejlesztés, egészségpszichológia, kutatáselmélet, betegjogok, multidiszciplinális táplálkozástudomány, pszichopatológiai ismeretek, tanatológia
 • Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar
  Természetes Élet –és Gyógymódok szakértő
  Érintett főbb tárgyak/készségek: Medicinális alapismeretek, csak orvos által gyakorolható eljárások, népegészségtan, humánökológia, tanácsadó tevékenység, természetgyógyászati jog-etika, rekreáció, pszichoterápia, kommunikáció -és konfliktuskezelés, életmód szociológia, tgy. szaktárgyak pl. akupresszúra stb.), táplálkozás –és egészség
 • Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar
  Egészségtan tanár
  Érintett főbb tárgyak/készségek: Mentálhigiéné, szociológia, (család, életmód, deviancia, egészség stb.) pszichológia, gyógypedagógia, egészségnevelés, egészséges táplálkozás, bioetika, természetgyógyászat, társadalometika, belgyógyászat, politológia, egészségfejlesztés, neveléselmélet, kommunikáció, személyiségfejlesztés, tanácsadás módszertana, fejlődéslélektan, pedagógiai pszichológia, személyiséglélektan, népegészségtan.